Lexicon vína

Lexikon vína nebo řeč vína jsou slova a pojmy, která jsou velmi  důležitá pro milovníky vína. Tyto výrazy Vám pomůžou lépe vínu  porozumět, jednoduše vyjádřit Vaše chuťové dojmy a také budete moci Vámi  degustované víno správně popsat.

 A.O.C. - Ve Francii oficiálně předepsané označení státem kontrolovaných vín.  Kontrola zahrnuje a zaručuje určitou pěstitelskou oblast, výrobní  metodu, požité odrůdy a výnos. 

 Alkohol - Alkohol je duležitá součást vína ovlivňující jeho chuť. Vzniká zkvašením  hroznového cukru. Obsah alkoholu vín muže být od 11 do 15 % Vol., ale  jsou také vína s obsahem alkoholu méně něž 10% a více něž 20% Vol. 

 Aroma - Soubor látek, které každému vínu propůjčují typický vonný a chuťový  obraz. Ve víně lze identifikovat celkem od 800 do 1000 aromalátek. 

 Assemblage - Scelení vín z různých odrůd pro dasažení nejoptimálnějšího výsledku. 

 Barrique - Výroba vín v sudech Barrique byla původně zavedena pro vína z Bordeaux.  Barrique - malý sud z dubového dřeva, objem cca. 225 l. Skladováním v  sudech Barrique se ze dřeva uvolní taniny, které se dostanou do vína.  Dobrý Barrique muže mít cenu do 500 Euro. Téměř všechna významná červená  vína světa se skladují v sudech Barrique. 

 Barva - Barva je důležitá pro posouzení vína. Barva a barevný odstín mohou pomoci při určení odrůdy, původu a stáří vína. 

 Blanc de Blanc - Šumivé víno lisované pouze z bílých hroznů. 

 Blanc de Noir - Bílé víno lisované z modrých hroznů. 

 Bodega - Ve Španělsku vinný sklep nebo obchod. 

 Brut - Francouzský termín, doslova: suché. Pojem pro suché šampanské a šumivé víno. 

 Buket - Z francouzského bouquet, popisuje úhrn vůní, respektive čichových dojmu z vína. 

 Château - Z fracouzštiny: pojem pro vinařský podnik. Může se za ním skrývat zámek nebo malá firma. 

 Classico - Italské označení nejlepších poloh v rámci jedné DOC. Nejznámější  Classicozony Chianti, Valpolicella, Bardolino, Kalterersee, Soave,  Orvieto a jiné. 

 Crémant - Označení ve Francii pro šumivá vína nejvyšší kvality. 

 Crianza - Označení pro španělská vína, která zrála v dřevěném sudu. Víno Crianza  musí zrát 12 měsíců v oblasti Rioja a 6 měsíců v jiných oblastech v  dřevěných 600 litrových sudech. Na závěr před prodejem musí ještě víno  zrát několik měsíců v láhvi. Vína, která se skladují delší dobu budou  označená jako "Reserva" nebo " Gran Reserva". 

 Cru - Z francouzštiny pojem pro určitou polohu, růst, vinohrad. 

 Cuvée - Směs dvou nebo více vín vyrobená s cílem dosažení nejoptimálnějšího výsledku. 

 D.O. - Ze španělštiny Denomication de Origen, kontrolované označení původu. 

 D.O.C. - Z italštiny Denomiazione di Origine Controllata, kontrolované označení původu. 

 D.O.C.G. - Z italštiny Denominazione di Origine Controllata e Garantia,  kontrolované a zaručené označení původu. Nejvyšší stupeň italského  označení kvality. 

 D.O.Ca. - Denomacation de Origén Calificada je nejvyšší označení kvality pro  španělská vína. Povolena jen pro vinné oblasti Rioja a Priorat. 

 Degustace - Odborná zkouška vína. Víno se při degustaci nepolyká. 

 Dekantace vín - Přelévání vín z láhve do skleněné karafy. U starších vín slouží k  odstranění částeček kalu nebo depotu, které se vytvořily během  skladování. Mladým červeným vínům, bohatým na tanin, přináší dekantace  vylepšení chutí. 

 Depot - Usazenina, která se vytváří při zrání nebo dlouhém skladování hlavně  červených vín. Usazeniny pevných částeček mohou být hrubozrné až  prachově jemné. Depot se odstraní opatrným dekantováním. 

 Diabetické víno - Víno s obsahem maximálně 4 gramů/litr zbytkového cukru 

 Frizzante - Italský výraz pro lehce šumivé víno. 

 Gran Reserva - Nejvyšší stupeň kvality pro španělské víno, které zraje nejméně 24 měsíců v dubovém sudu a 36 měsíců v láhvi. 

 Harmonie (Vyváženost) - V dobrém víně jsou alkohol, kyseliny, zbytkový cukr, vůně a chuť v  ideální rovnováze. Harmonie se rozumí vzájemný vztah těchto součástí.  Takové víno má vyrovnanou a harmonickou chuť. 

 IGT - Indicazione Geografica Tipica. Označení italských regionálních vín. 

 Klassické víno - Není skladované v sudu Barrique. Toto označení je pro ovocná, lehká a  čerstvá vína, která zrála v nerezovém nebo velkém dřevěném sudu. Tento  termín nemá nic spolčného s italským termínem Classico nebo německým  vinným termínem Classic. 

 Korek - Uzávěr láhve, který se vyrábí z korkového dubu a přispívá ke zrání vína.  Vína, která jsou určena k rychlé spotřebě, bývají uzavírána krátkými  zátkami. Používají se také alternativní korky - šroubovací uzávěry a  umělé korky. 

 Kvalitní víno - QbA - kvalitní víno určitých pěstitelských oblastí. 

 Kvasinky - Jsou malé, jednobuněčné mikroorganizmy rostlinného původu, které jsou schopny proměnit cukr na alkohol. 

 Kyselina - Různé kyseliny, např. kyselina vinná nebo jablečná. Kyseliny jsou  nezbytné pro trvanlivost a kvalitu vín. Kyselina propujčují vínu svou  osvěžující sílu. 

 Late harvest - Z angličtiny výraz pro pozdní sklizeň. 

 Ledové víno - Víno, které je vyrobené z pozdnš sklizených zmrzlých hroznů, nejméně -7°C.
Při sklizni a zpracování hroznů se musí postupovat tak, aby před  vylisováním bobulí nedošlo k jejich rozmrznutí. Při lisování zůstává  voda ve formě krystalků ledu uvnitř lisu, zatímco ven vytéká hustý a  velmi sladký koncentrovaný mošt. Český vinařský zákon požaduje, aby  tento mošt vykazoval cukernatost minimálně 27 ° NM, což nebývá problém  splnit. Daní za vysokou kvalitu moštu je velmi nízká výlisnost, která se  pohybuje kolem 20 %.
Výroba ledových vín je poměrně riskantní proces, neboť je nutné hrozny  ponechat na keřích až do prvních mrazů, které zajistí zmrznutí bobulí na  požadovanou teplotu.
K výrobě ledových vín se používá pozdní odrůdy, které jsou odolné proti  hnilobě nebo opadávání hroznů: Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský,  Chardonnay, Sauvignon nebo Veltlínské zelené. 

 Lehké víno  Omezené v těle, víno s nízkým obsahem alkoholu. 

 Magnum ( Magnum láhve) - Láhve typu Magnum jsou velkoobjemové láhve od objemu 1,5 l. Pro zvlaště  dobrá vína, která jsou určena pro delší dobu stáří, se používají láhve  typu Magnum, protože proces dozrávání v této láhvi je zpomalený a víno  má možnost zůstat delší dobu lehké a čerstvé. 

 Millésime - Z francoušztiny ročník. 

 Mošt - Vylisovaná šťáva z hroznů, která je určená k dalšímu zpracování na víno. 

 Odchod - Chuťový dojem, který zanechá víno v ústech po polknutí. Odchod může být  dlouhý nebo krátký. Kratký nebo slabý odchod se vyznačuje rychlým  mizením chuti, znamená to, že je ve víně nedostatečný obsah kyselin.  Dlouhý odchod mají kvalitní vína. 

 Ohnivé víno - Označení pro těžké víno bohaté na alkohol. 

 Perlivé víno - Jsou to vína s malým obsahem kyseliny uhličité. Tlak kyseliny uhličité  se podle mezinárodních úmluv pohybuje mezi 1 a 2,5 atmosféry. U šumivých  vín 3 a více atmosferý. 

 Polosuché - Označení chuti německých vín. Horní hranicí zbytkového cukru polosuchých  vín musí být maximálně 12 g/l, avšak při vyšším obsahu kyselin se může  hranice zbytkového cukru pohybovat do 18 g/l. 

 Pozdní sběr - Druhý stupeň dle německé kvalitatovní pyramidy. Následuje po kabinetu ale je před výběrem. 

 Predikát - V Německu a částečně v Rakousku používané podrozdělení odrůdových vín  podle obsahu cukru v jejich moštu: Kabinet, Pozdní sběr, Výběr atd. 

 Původ nebo označení původu - Geografické označení původu hroznového vína, ze kterého se vyrábí víno.  Označení oblasti pěstování odrůdových vín nejvyšší kvality (A.O.C. -  Francie, D.O.C. a D.O.C.G. - Itálie, D.O. a D.O.Ca - Španělsko) je  jedním z ukazatelů evropského Vinného práva a působí tak, že chrání  spotřebitele před falšováním a imitací. Vína, která mají označení  původu, musí mít určené chuťové zvlaštnosti, před prodejem jsou  kontrolována ve specializované laboratoři. 

 Reserva - Ze španělštiny kvalitativní pojem pro vína (španělská), která určitou dobu zrála v sudu. 

 Réserve - Některá kvalitní vína mají na etiketách označení  "Réserve". Tento pojem však není definován ve vinném zákonodarství ve Francii. 

 Rmut - Rozmačkané a rozdrcené hrozny, které obsahují ještě všechu šťávu. 

 Sec - Francouzský výraz pro suché. 

 Secco - Italský výraz pro suché. 

 Seco - Španělský výraz pro suché. 

 Sekt - Šumivé víno. 

 Slamové víno - Slámové víno patří mezi přívlastková vína. K výrobě se používají vyzrálé  hrozny (většinou s cukernatostí přes 21° normalizovaného moštoměru)  sklízené na přelomu října a listopadu. Hrozny musejí být minimálně po  dobu tří měsíců umístěné na slámě, rákosu, nebo volně zavěšené. Průběžné  kontroly a odstraňování poškozených bobulí pomáhají předcházet hnilobě,  která představuje jedno z největších rizik výroby. Během tří měsíců se  odpaří podstatná část vody, takže podíl cukru dosáhne zhruba 20%  hmotnosti (bobule v tomto stádiu připomínají hrozinky).Pro slámová vína  je typický vysoký zbytek přírodního cukru, obvykle nižší obsah alkoholu a  vysoká extraktivnost. Náročnost a rizikovost výroby se odráží ve  výsledné ceně slámových vín. 

 Sommelier - Z francouzštiny, označení pro odborného vinného čišníka. 

 Spumante - Z italštiny, šumivé víno. 

 Stolní víno - Nejnižší kategorie vín v evropském vinném zákonodárství. 

 Suché - Označení chutí německých vín s obsahem zbytkového cukru max. 9 g/l v určitém poměru ke kyselině. 

 Tanin - Jiné označení pro tříslovinu, která se nachází hlavně v červených  vínech. V ústech mohou taniny vyvolat stahující pocit. Avšak po  skladování se časem vína stavají jemnějšími a vaváženými. 

 Tělo - Výraz pro víno husté, silné, s vysokým obsahem extraktu, plnost vína.  

 Těžké víno - Víno s bohatým obsahem alkoholu a tělem. 

 Trpké víno - Chuťový výraz pro vína bohatá na taniny. 

 Vin de pays - Franciozský výraz pro jednoduché regionální víno s udáním široce pojatého geografického původu. 

 Vin de table - Z francouzštiny stolní víno, bez udání původu. 

 Vinifikation - Příprava vína - lisování hroznů a kvašení moštu. 

 Vinný kámen - Sůl kalia, odpadní produkt kyseliny vinné ve formě malých, bílých krystalků na dně láhve. Nemá vliv na chuť vína. 

 Vintage - Z angličtiny ročník. 

 Vyváženost nebo Harmonie - V dobrém víně jsou alkohol, kyseliny, zbytkový cukr, vůně a chuť v  ideální rovnováze. Vyvážeností se rozumí vzájemný vztah těchto součástí.  Takové víno má vyrovnanou a harmonickou chuť. 

 Zbytkový cukr - Nezkvašený cukr. Cukr, který je obsažen v hotovém víně. Podle toho,  kolik cukru zůstalo v hotovém víně, bude víno zařazeno do skupiny  suchých, polosuchých, polosladkých nebo sladkých vín.